خانه » انواع فال » فال عطسه کامل در ساعت های مختلف تمامی روزهای هفته

فال عطسه کامل در ساعت های مختلف تمامی روزهای هفته

فال عطسه کامل در ساعت های مختلف تمامی روزهای هفته

فال عطسه روزهای هفته , فال عطسه کامل , فال عطسه

فال عطسه کامل در ساعت های مختلف برای تمامی روز های هفته

فال عطسه , فال عطسه کامل , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

فال عطسه

فال عطسه کامل به همراه فال روزانه و فال حافظ دارای طرفداران زیادی می باشد. به این شکل که شما در هر ساعتی از روزهای هفته که عطسه کنید میتوانید طالع بینی آن را در زیر مشاهده کنید. در این فال شما در هر ساعتی که عطسه کنید با ساعت های دیگر متفاوت خواهد بود.

فال عطسه , فال عطسه کامل , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

فال عطسه

ساعت 6 – 7

شنبه ==» روز خوب میگذرد   ♥ ♥   یکشنبه ==» اندکی صبر کند   ♥ ♥   دوشنبه ==» روز بدی خواهی داشت   ♥ ♥   سه شنبه ==» یک خیال   ♥ ♥   چهارشنبه ==» خواب تو را می بیند   ♥ ♥   پنجشنبه ==» نامه میگیری   ♥ ♥   جمعه ==» اندکی صبر کن

فال عطسه , فال عطسه شنبه , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 7 – 8

شنبه ==» مواظب کارهایت باش   ♥ ♥   یکشنبه ==» امروز خوشحالی   ♥ ♥   دوشنبه ==» همان می آید   ♥ ♥   سه شنبه ==» مواظب دوستانت باش   ♥ ♥   چهارشنبه ==» درموردت کنجکاوی میکند   ♥ ♥   پنجشنبه ==» دیدارغیر منتظره   ♥ ♥   جمعه ==» فامیل میشوید

فال عطسه , فال عطسه یکشنبه , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 8 – 9

شنبه ==» مطمئن باش دوستت دارد   ♥ ♥   یکشنبه ==» دیدار   ♥ ♥   دوشنبه ==» ازدست یک نفر ناراحت می شوی   ♥ ♥   سه شنبه ==» دررویایی هستی ولی نمیدانی   ♥ ♥   چهارشنبه ==» مغرور نباش   ♥ ♥   پنجشنبه ==» جوابش را بده   ♥ ♥   جمعه ==» زیبایی ولی مغرور

فال عطسه , فال عطسه دوشنبه , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 9 – 10

شنبه ==» خوشحالی   ♥ ♥   یکشنبه ==» می خواهد تو را ببیند   ♥ ♥   دوشنبه ==» به تو فکر میکند   ♥ ♥   سه شنبه ==» خوابهایت به حقیقت می پیوندد   ♥ ♥   چهارشنبه ==» اتفاقی برایت می افتد   ♥ ♥   پنجشنبه ==» صحبت مهمی میشود   ♥ ♥   جمعه ==» به مسافرت میروی

فال عطسه , فال عطسه سه شنبه , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 10 – 11

شنبه ==» نامه میگیری   ♥ ♥   یکشنبه ==» با تو حرف میزند   ♥ ♥   دوشنبه ==» دیداربا کسی که دوستش داری   ♥ ♥   سه شنبه ==» با او رابطه برقرار میکنی   ♥ ♥   چهارشنبه ==» هرگز فراموشت نمیکند   ♥ ♥   پنجشنبه ==» دوست دارد تو را ببیند   ♥ ♥   جمعه ==» با او رابطه برقرار میکنی

فال عطسه , فال عطسه چهارشنبه , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 11 – 12

شنبه ==» دعوا میکنی   ♥ ♥   یکشنبه ==» دوستت دارد   ♥ ♥   دوشنبه ==» به تو فکر می کند   ♥ ♥   سه شنبه ==» از خوابی وحشت داری   ♥ ♥   چهارشنبه ==» به تو فکر میکند   ♥ ♥   پنجشنبه ==» دیدار   ♥ ♥   جمعه ==» اولین عشقش هستی

فال عطسه , فال عطسه پنجشنبه , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 12 – 13

شنبه ==» دیدار   ♥ ♥   یکشنبه ==» مراقب خودت باش   ♥ ♥   دوشنبه ==» به آرزویت میرسی   ♥ ♥   سه شنبه ==» غمگینی   ♥ ♥   چهارشنبه ==» هوشیار باش   ♥ ♥   پنجشنبه ==» خبر خوب   ♥ ♥   جمعه ==» صحبت درباره توست

فال عطسه , فال عطسه جمعه , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 13 – 14

شنبه ==» دیدار با کسی   ♥ ♥   یکشنبه ==» به گذشته فکر کن   ♥ ♥   دوشنبه ==» به آرزوهایت میرسی   ♥ ♥   سه شنبه ==» بیش از حد کنجکاوی   ♥ ♥   چهارشنبه ==» به تو احترام میگذارد   ♥ ♥   پنجشنبه ==» دلت پیش اوست   ♥ ♥   جمعه ==» مهمانی می روی

فال عطسه , فال عطسه تمامی ساعت ها , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 14 – 15

شنبه ==» یک اتفاق بد   ♥ ♥   یکشنبه ==» زیبا به نظر می رسد   ♥ ♥   دوشنبه ==» طرفداری از تو   ♥ ♥   سه شنبه ==» فامیل میشی   ♥ ♥   چهارشنبه ==» به حرف مردم اعتماد دارد   ♥ ♥   پنجشنبه ==» دوستت دارد   ♥ ♥   جمعه ==» عاشق او میشی

فال عطسه , فال عطسه تمامی ساعت ها , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 15 – 16

شنبه ==» مهربانی می بینی   ♥ ♥   یکشنبه ==» عجله در دوستی داری   ♥ ♥   دوشنبه ==» یک سختی در راه داری   ♥ ♥   سه شنبه ==» به زیبائیت نناز   ♥ ♥   چهارشنبه ==» از تو خوشش می آید   ♥ ♥   پنجشنبه ==» اذیتش نکن   ♥ ♥   جمعه ==» او را میبینی

فال عطسه , فال عطسه تمامی ساعت ها , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 16 – 17

شنبه ==» یک روزخوب   ♥ ♥   یکشنبه ==» در کارهایت کمی ناراحتی   ♥ ♥   دوشنبه ==» دوستت دارد   ♥ ♥   سه شنبه ==» به فکر آرزوهای گذشته ات باش   ♥ ♥   چهارشنبه ==» درست فکر کن   ♥ ♥   پنجشنبه ==» بعدازظهر خوشی داری   ♥ ♥   جمعه ==» مطمئن باش اولین عشقشی

فال عطسه , فال عطسه تمامی ساعت ها , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 17 – 18

شنبه ==» به تو قکر میکند   ♥ ♥   یکشنبه ==» در کارهایت تو را یاری می کند   ♥ ♥   دوشنبه ==» صحبت در مورد توست   ♥ ♥   سه شنبه ==» دیدار با کسی که دوستش داری   ♥ ♥   چهارشنبه ==» یه خبر تازه   ♥ ♥   پنجشنبه ==» مواظب اوقات باش   ♥ ♥   جمعه ==» خیانت کار نباش

فال عطسه , فال عطسه تمامی ساعت ها , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 18 – 19

شنبه ==» برای او ارزشمندی   ♥ ♥   یکشنبه ==» صبور باش   ♥ ♥   دوشنبه ==» ازدواج   ♥ ♥   سه شنبه ==» نامه ای دریافت میکنی   ♥ ♥   چهارشنبه ==» دوست عزیزت می آید   ♥ ♥   پنجشنبه ==» کسی تو را دوست دارد و تو نمیدانی   ♥ ♥   جمعه ==» ازدواج

فال عطسه , فال عطسه تمامی ساعت ها , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 19 – 20

شنبه ==» کمک او کن   ♥ ♥   یکشنبه ==» منتظر باش   ♥ ♥   دوشنبه ==» تهدید   ♥ ♥   سه شنبه ==» منتظری   ♥ ♥   چهارشنبه ==» در تکاپویی   ♥ ♥   پنجشنبه ==» هیچ اتفاقی نمی افتد   ♥ ♥   جمعه ==» اگر باکسی درددل می کنی مراقب باش

فال عطسه , فال عطسه کامل , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 20 – 21

شنبه ==» دیدار غیر منتظره   ♥ ♥   یکشنبه ==» خیانت میکنی   ♥ ♥   دوشنبه ==» دیداربا کسی که سالها اورا ندیده ای   ♥ ♥   سه شنبه ==» به فکر فردا باش   ♥ ♥   چهارشنبه ==» بعد از ظهر خوشی داری   ♥ ♥   پنجشنبه ==» به کارهایش فکر کن   ♥ ♥   جمعه ==» در رنج و سختی قرار می گیرد

فال عطسه , فال عطسه تمامی ساعت ها , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 21 – 22

شنبه ==» درباره تو صحبت میکند   ♥ ♥   یکشنبه ==» صحبت در مورد توست   ♥ ♥   دوشنبه ==» یک شب ترسناک   ♥ ♥   سه شنبه ==» مضطربی   ♥ ♥   چهارشنبه ==» صحبت درباره توست   ♥ ♥   پنجشنبه ==» خیانت کار نباش   ♥ ♥   جمعه ==» کمی درباره خودت فکر کن

فال عطسه , فال عطسه تمامی ساعت ها , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 22 – 23

شنبه ==» درباره تو صحبت کرده   ♥ ♥   یکشنبه ==» به رفتارت اهمیت می دهد   ♥ ♥   دوشنبه ==» یک اتفاق خوب   ♥ ♥   سه شنبه ==» کسی راجع به تو حرف می زند   ♥ ♥   چهارشنبه ==» منتظر کسی هستی   ♥ ♥   پنجشنبه ==» دیدار   ♥ ♥   جمعه ==» به حرف مردم اهمیت نده

فال عطسه , فال عطسه کامل , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

ساعت 23 – 24

شنبه ==» در خواب تو را می بیند   ♥ ♥   یکشنبه ==» خواب خوشی می بینی   ♥ ♥   دوشنبه ==» خواب های خوش   ♥ ♥   سه شنبه ==» به فکرت می رسد   ♥ ♥   چهارشنبه ==» ازدواج   ♥ ♥   پنجشنبه ==» خوش بختی   ♥ ♥   جمعه ==» مواظب خودت باش

فال عطسه , فال عطسه تمامی ساعت ها , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

فال عطسه کامل

برخی از دعاها هنگام عطسه

پیامبر گرامی اسلام (ص) هر که بعد از عطسه‌ بگوید:
(الْحُمْدُلِلّهِ عَلی کُلِّ حالٍ وَ صَلِّی اللّهُ عَلی مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ اَجْمَعینْ) خداوند عطسه او را به شکل پرنده که از مگس بزرگتر و از زنبور کوچکتر است ممثل می‌فرماید و در زیر عرش برای صاحب عطسه تا روز قیامت استغفار می‌کند.

امام صادق فرمودند:هرکه عطسه کند و دست را بر روی بینی گذارد و بگوید:
الحمدلله رب العالمین کثیرا”کما هو اهلُهُ و صلی الله علی محمدٍ النبی و اله و سلم از سمت او مرغی که از ملخ کوچکتر و از مگس بزرگتر است به سمت عرش خداوند میرود و در زیر عرش برای او تا روز قیامت استغفار میکند.

فال عطسه , فال عطسه تمامی ساعت ها , فال عطسه تمامی روزهای هفته , عطسه , thg uxsi

فال عطسه کامل در ساعت های مختلف تمامی روزهای هفته

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*